SE LaTeX Documentation

TeX är ett sättningsprogram av Donald Knuth, som används flitigt inom matematik, datavetenskap, fysik, ekonomi och andra områden. För en historik över utvecklingen av TeX, se Just What Is TeX. Konsultera TeX Users Groups webbplats för ytterligare information.

För att använda TeXShop måste du lära dig TeX eller LaTeX. Följande böcker rekommenderas. Den första, av författaren till LaTeX, är kort, och de andra tre är detaljerade och omfattande.

  • LaTeX, A Document Preparation System (andra upplagan) av Leslie Lamport, Addison-Wesley
  • More Math Into LaTeX (fjärde upplagan) av George Gratzer, Springer
  • Guide to LaTeX, Tools and Techniques for Computer Typesetting (fjärde upplagan) av Helmut Kopka och Patrick W Daly, Addison-Wesley
  • The LaTeX Companion (andra upplagan) av Michel Goossens, Frank Mittelbach, Johannes Braams, David Carlisle och Chris Rowley, Addison-Wesley

Ett antal gratisguider till LaTeX finns tillgängliga. Två av de mest användbara är

  • The Not So Short Introduction to LaTeX2e, av Tobias Oetiker
  • LaTeX Tutorials, från Andy Roberts.

Will Robertson skrev följande korta LaTeX-filer som visar hur man utför vanliga uppgifter. Dessa exempel kan räcka för många TeX-nybörjare.